۵۰ درصد مردم جهان در معرض افزایش آلودگی هوا هستند

محققان انگلیسی می گویند؛

تحقیقات جدید نشان داده است که نیمی از جمعیت جهان در معرض افزایش آلودگی هوا هستند.

۵۰ درصد مردم جهان در معرض افزایش آلودگی هوا هستند

تحقیقات جدید نشان داده است که نیمی از جمعیت جهان در معرض افزایش آلودگی هوا هستند.
به گزارش مهر، تیمی از محققان دانشگاه اکستر انگلستان عنوان می‌کنند علیرغم اقدامات جهانی در راستای بهبود کیفیت هوا، اکثر جعیت جهان در معرض افزایش میزان آلودگی هوا هستند.
مطالعه نشان می‌دهد آلودگی هوا تهدید اصلی و روبه افزایشی برای سلامت عمومی است.
«گاوین شادیک»، سرپرست تیم تحقیق، دراین باره می‌گوید: «علیرغم آنکه سیاست‌های بلندمدت کاهش آلودگی هوا در بسیاری از مناطق بخصوص اروپا و آمریکا، موثر بوده است اما هنوز مناطقی هستند که دارای میزان بالا خطرناک آلودگی هوا هستند و در برخی مناطق حتی ۵ برابر بیشتر از حداستانه مجاز سازمان بهداشت جهانی است.در برخی کشورها هم آلودگی هوا همچنان در حال افزایش است.»
طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، بیش از چهار میلیون مرگ‌های سالانه را می‌توان به آلودگی هوا نسبت داد.
منابع عمده آلودگی هوا ناشی از ذرات ریز شامل استفاده ناکارآمد از انرژی توسط خانوارها، صنعت، بخش‌های کشاورزی و حمل و نقل و نیروگاه‌های زغال سنگ است. در برخی از مناطق، ریزگردها و گرد و غبار بیابان، سوزاندن زباله و جنگل زدایی از منابع دیگر آلودگی هوا هستند.
آسیای مرکزی و جنوب شرقی شاهد بالاترین غلظت آلودگی هوا هستند.
در این مطالعه، روند کیفیت هوای جهانی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ و سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت در راستای کاهش آلودگی هوابررسی شد.