۲۰۰۲ روستای گیلان دارای طرح هادی است

معاون بنیاد مسکن گیلان:

معاون بنیاد مسکن گیلان، با بیان اینکه ۲۰۰۲ روستا از ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان دارای طرح هادی است، گفت: ۶۱۲ طرح نیازمند بازنگری است.

۲۰۰۲ روستای گیلان دارای طرح هادی است

معاون بنیاد مسکن گیلان، با  بیان اینکه ۲۰۰۲ روستا از  ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان دارای طرح هادی است، گفت:  ۶۱۲ طرح نیازمند بازنگری است.
به گزارش ايسنا، سید محمود بشیری با بیان اینکه استان گیلان دارای ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است، اظهار کرد: طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار اجرایی می شود و لذا ۲۰۰۲ روستا از ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان دارای طرح هادی است.وی ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار گیلان را دارای طرح هادی دانست و افزود: افق طرح هادی
۱۰ ساله است و بعد از ۱۰ سال این طرح در روستاها باید بازنگری شود.
سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن گیلان در گفت وگوی ویژه خبری باران، با بیان اینکه تاکنون
 ۷۱۴ روستای استان بازنگری
طرح هادی را انجام داده است، یادآور شد: ۶۱۲ طرح هادی روستایی نیازمند بازنگری است لذا مادامی که طرح هادی بازنگری نشده از طرح هادی قبلی می تواند استفاده کرد.
بشیری، با اشاره به سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استان گیلان و تاکید بر بازنگری طرح های هادی، خاطرنشان کرد: مقرر شد سالانه
 ۱۰ درصد طرح های هادی استان بازنگری شود و لذا امسال ۱۴۴ طرح در دست بازنگری داریم.
وی با بیان اینکه بازنگری ۷۰ طرح از محل اعتبارات استانی و ۷۴ طرح از منابع ملی انجام می شود، گفت: تا پایان سال بازنگری ۱۴۴ طرح تمام می شود و ۴۵۰ طرح باقی می‏ماند.