قهوه خانه‌ها بازند، ولي مردم نروند!

به هرحال هر قشري از جامعه، به‌ويژه اگر متعلق به طبقه متوسط باشد، ناگزير است به نحوي چرخ اقتصاد خود و خانواده‌اش را بچرخاند. به همين دليل با توجه به اين‌كه گويا حالا حالاها مهمان كوويد۱۹ هستيم و خبري هم از دارو و و اكسني در مورد آن نيست، مردم ناچارند به سركارهاي خود برگردند.

قهوه خانه‌ها بازند، ولي مردم نروند!به هرحال هر قشري از جامعه، به‌ويژه اگر متعلق به طبقه متوسط باشد، ناگزير است به نحوي چرخ اقتصاد خود و خانواده‌اش را بچرخاند. به همين دليل با توجه به اين‌كه گويا حالا حالاها مهمان كوويد19 هستيم و خبري هم از دارو و و اكسني در مورد آن نيست، مردم ناچارند به سركارهاي خود برگردند. اما البته برخي از اين كارها و مشاغل، تفريحاتي هستند كه حتي پيش از بحران كروناويروس هم حرف و حديث‌ها و اما و اگرهاي زيادي داشتند و گاهي تعطيل مي‌شدند، گاهي محدود مي‌شدند و گاهي هم به حال خود رها مي‌شدند. اما تحت هر شرايطي، قهوه‌خانه‌ها به سرويس‌دهي در مورد قليان ادامه داده‌اند چون اُسّ و اساس قهوه‌خانه بر مدار قليان مي‌چرخد و يكي از تفريحات پرطرفدار جوانان امروز است كه حتي برخي كافي شاپ‌ها را هم مجبور به ارائه قليان‌هاي شيك و به اصطلاح ميوه‌اي كرده‌اند. اين‌ها بماند.
مسئله اين است كه با وجود بازگشايي چنين مراكزي و پرخطرتر شدن اين مراكز به دليل شيوع كروناويروس-استفاده از برخي وسائل مشترك و حضور و ازدحام در يك مكان محفوظ و امكان سرايت اين ويروس توسط دود قليان و سيگار- مدیرکل دفتر بازرسی و رئیس مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات حوزه سلامت 190، از مردم خواسته است به قهوه‌خانه‌ها نروند:« اگر مردم داخل قهوه‌خانه‌ها نروند موردی پیش نمی‌آید.متاسفانه مردم بدون رعایت پروتکل‌ها می‌روند و شرایطی را فراهم می‌کنند که پروتکل‌ها به هم می‌ریزد. مردم نباید به این مراکز مراجعه کنند.»
طبعا بر همه ما واضح و مبرهن است كه استفاده از قليان و سيگار با ماسك ممكن نيست كه اين مقام مسئول از مردم خواسته در قهوه‌خانه‌ها پروتكل‌ها را رعايت كنند. از سوي ديگر، وسوسه رفتن به اين مكان‌ها و اعتماد كاذب داشتن به رعايت پروتكل‌هاي كرونايي توسط اين مراكز، وقتي كه اين مراكز اجازه فعاليت دارند و باز هستند، اجتناب‌ناپذير است. چون جوانان به‌ويژه امكانات تفريحي اندكي دارند و متاسفانه همين مسئله يكي از مهم‌ترين دلايل انحراف مسير جوانان به سوي قهوه‌خانه‌ها و قليان‌هاست.