بخور نخورهای آب!

آب مایع حیات است؛ در درستی این‌جمله شکی نیست، شکی نیست که هر جانداری می‌تواند مدت زیادی بدون غذا زنده بماند اما بدون آب، به زودی جان خود را از دست می‌دهد. اما همین مایع حیات‌بخش اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد می‌تواند آسیب‌زا باشد.

بخور نخورهای آب!آب مایع حیات است؛ در درستی این‌جمله شکی نیست، شکی نیست که هر جانداری می‌تواند مدت زیادی بدون غذا زنده بماند اما بدون آب، به زودی جان خود را از دست می‌دهد. اما همین مایع حیات‌بخش اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد می‌تواند آسیب‌زا  باشد.
نوشیدن آب به وقت ناشتا و پیش از صبحانه، توصیه شده است؛ اما البته نه آب سرد، بلکه آب ولرمی که هم معده را آماده فعالیت کند و هم به آن شوک ناگهانی وارد نکند.بعضی‌ها هنگام تشنگی شدید آب را لاجرعه سر می‌کشند. در حالی که بهتر آن است آب را آرام آرام و جرعه به جرعه بنوشیم و بین هر با نوشیدن هم فاصله‌گذاری کنیم.
بهتر است آب را با شدت در دهان نریزیم چرا که ممکن است آب به گلو بپرد و خطر آسپیراسیون  (خفگی) در پی داشته باشد.
از آن‌جا که در روزهای گرم سال به سر می‌بریم، ممکن است تمایل به نوشیدن آب بسیار سرد داشته باشیم و یا برای تردد در شهر و همراه داشتن آب، آن‌را در بطری‌های پلاستیکی در فریزر منجمد کنیم. مصرف آب منجمد شده در ظروف یک‌بار مصرف و به‌صورت تدریجی باعث مخاطرات جدی برای سلامت می‌شود، آب منجمد که به تدریج آب شود خطر بروز برخی سرطان‌ها را افزایش می‌دهد؛در نتیجه بهتر است هنگام تشنگی آب درون یخچال مصرف شود و از مصرف آب منجمد در ظروف یک‌بار مصرف خودداری شود.
 مصرف آب در صورت احساس تشنگی در بین خواب شبانه نیز ایرادی ندارد؛ چرا که این احساس تشنگی از نیاز بدن به آب خبر می دهد و باید آب را مصرف کنیم.