تخفیف صددرصدی برای مشترکانی که کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف کنند

سخنگوی صنعت برق:

در تهران الگوی کم مصرفی به این شکل است که مشترکین از خرداد تا شهریور اگر هر ماه کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند مشمول پاداش صددرصد تخفیف می‌شوند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات رایگان شدن برق برای مشترکین خانگی اظهار داشت: این برنامه برای مشترکین خانگی است و مشمول مشترکین دیماندی نخواهد شد، مشترکین کم مصرف بستگی به مناطق مختلف جغرافیایی، مناطق گرم و سرد مشمول پاداش کم مصرفی می‌شوند.


در تهران الگوی کم مصرفی به این شکل است که مشترکین از خرداد تا شهریور اگر هر ماه کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند مشمول پاداش صددرصد تخفیف می‌شوند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات رایگان شدن برق برای مشترکین خانگی اظهار داشت: این برنامه برای مشترکین خانگی است و مشمول مشترکین دیماندی نخواهد شد، مشترکین کم مصرف بستگی به مناطق مختلف جغرافیایی، مناطق گرم  و سرد مشمول پاداش کم مصرفی می‌شوند.
وی افزود: مشترکین خوش مصرفی که نسبت به دوره‌های قبل مصرف خود را کاهش دهند می‌توانند مشمول طرح برق امید باشند.
سخنگوی صنعت برق در ادامه گفت: برای مشترکین پرمصرف نیز آموزش‌هایی در نظر گرفتیم، این مشترکین می‌توانند ار مولد خانگی استفاده کنند و در زیر الگو مصرف کنند تا افزایش تعرفه نداشته باشند.
وی پیش بینی کرد که با این برنامه‌ها ۱۰ درصد کاهش مصرف برق خانگی داشته باشیم.رجبی مشهدی با بیان اینکه‌الگوی مصرف در مناطق مختلف متفاوت است، تصریح کرد: مثلا در تهران الگوی کم مصرفی به این شکل است که مشترکین از خرداد تا شهریور اگر هر ماه کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند مشمول پاداش صددرصد تخفیف می‌شوند.