قرارداد با بازنشستگان برای دو سال

مدیرعامل بیمه ملت تشریح کرد؛

انعقاد قرارداد دو ساله با بازنشستگان، ازجمله رویکردهای جدید بیمه ملت است.


انعقاد قرارداد دو ساله با بازنشستگان، ازجمله رویکردهای جدید بیمه ملت است.
به گزارش ایلنا به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، اسماعیل دلفراز با بیان این‌که به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که استراتژی سودمحوری را جایگزین پرتفومحوری کنیم، گفت: پذیرش ریسک و توسعه پورتفوی بیمه‌های متناسب با سرمایه و توانگری مالی شرکت با تاکید بر مدیریت ریسک و حضور موثر در بازار صنعت بیمه از طریق شناخت صحیح بازارو رقبا، استفاده از فناوری‌های نوین، پاسخگویی، تبلیغات هدفمند و... در این زمینه دنبال می‌شود.به گفته وی، ارائه خدمات به جامعه ذی‌نفعان این مجموعه و قرارداد بازنشستگان برای دو سال نمونه‌ای از این رویکرد جدید است.دلفراز اضافه کرد که بیمه ملت انتخاب پرتفو مناسب را
در راس برنامه‌های خود قرارداده و به جرات اذعان می‌کند که از پذیرش هر ریسکی بدون نرخ متناسب خودداری می کند. گواه این مطلب خروج برخی پرتفوهاست که در ماه‌های ابتدایی سال جاری رقم خورد و با برخی مشتریان مناسب جایگزین شد.