رژیم صهیونیستی ۷۰۰ فلسطینی را در بیمارستان الشفا گروگان گرفته است

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه با اشاره به اینکه افراد حاضر در بیمارستان الشفا، بدون آب، غذا و برق هستند، گفت که رژیم صهیونیستی عرصه را بر بیمارستان اندونزیایی هم تنگ کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه با اشاره به اینکه افراد حاضر در بیمارستان الشفا، بدون آب، غذا و برق هستند، گفت که رژیم صهیونیستی عرصه را بر بیمارستان اندونزیایی هم تنگ کرده است.
‍ به گزارش خبرگزاری فارس، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه خبر داد که رژیم صهیونیستی بیمارستان اندونزیایی را نیز مانند بیمارستان الشفا، به پادگان نظامی بدل کرده است.
القدره با بیان اینکه امکان دارد تل‌آویو مانند بیمارستان الشفا، از افراد زخمی به عنوان سپر انسانی استفاده کند، تأکید کرد: ۷۰۰ فرد از جمله ۲۵۹ زخمی و بیمار همچنان در بیمارستان الشفا حضور دارند که اسرائیل آنان را گروگان گرفته است.