هر روز به بهانه ای، هزینه تراشی برای مردم

گویا بعضی از دستگاه ها و نهادهای خدماتی در کشورمان به دنبال ایجاد ردیف بودجه ای جدید برای خود هستند.

گویا بعضی از دستگاه ها و نهادهای خدماتی در کشورمان به دنبال ایجاد ردیف بودجه ای جدید برای خود هستند.
به گونه ای که هر بار با طرح ایده ای جدید برای مردم هزینه درست می کنند تا از طریق آن کسب درآمد نمایند.
زمانی بانک ها در ابتدا برای مشتریان خود پیامک صورت حساب رایگان داشتند. بعد از مدتی به صورت خودسرانه از حساب مردم به بهانه پرداخت هزینه ارسال پیامک به صورت سالانه مبلغی را کسر کردند. بعد مجدد هزینه ها را تقسیم بندی کردند و هزینه پیامک واریز و برداشت را به تفکیک نرخ گذاشتند و بعدها در مورد انتقال پول و استفاده از کارتخوان ها و... این داستان همچنان ادامه دارد.
در نمونه ای دیگر اخیراً یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای مشترکین خود پیامی با این مضمون ارسال کرده است که " از تاریخ 01/09/1402 در صورت عدم پرداخت صورت حساب دوره و اعمال محدودیت، وصل مجدد مشمول 50000 هزار ریال هزینه وصل خواهد بود".
شاید گفته شود این رقم آنقدر ناچیز است که به چشم نمی آید اما این رقم وقتی در ضریب میلیون وارد شود تبدیل به درآمدی میلیاردی می شود که از جیب مردم به خاطر هیچ اخذ می شود!. اگر کیفیت و تعهد خدمات در این زمینه درحد استاندارد بود و حقوق مصرف کنندگان در قبال ضررهایی مالی که از بابت قطعی مدام سرویس ها و سرعت های غیرواقعی و هزینه های بالا پرداخت می شد، این سبک مدیریت هزینه ها قابل قبول بود. اما نمی شود که فقط روال مواجهه خدمات دهندگان به مردم یکسویه باشد و مدام منافع خود را ارتقا بخشند.
جالب ماجرا اینجاست که این انتقادات و اعتراضات مردم و رسانه ها نیز کارساز نیست و همین مسیر ادامه پیدا می کند...