زنان تا ۴۹ سالگی تحت پوشش بیمه درمان ناباروری قرار دارند

معاون دفتر تخصصی بیمه سلامت عنوان کرد؛

معاون دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بانوان تا ۴۹ سالگی برای خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

معاون دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بانوان تا ۴۹ سالگی برای خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی، با عنوان این مطلب که سازمان بیمه سلامت برای حمایت از زوجین نابارور خدماتی را که برای تشخیص و درمان ناباروری هست تحت پوشش خودش قرار داده است، افزود: این خدمات شامل خدمات سرپایی مثل دارو، آزمایشی، پاراکلینیک و خدمات بستری مانند جراحی‌هایی که نیاز است یا خدماتی که قبل از دریافت خدمات تخصصی ناباروری نیاز است و مرتبط با درمان ناباروری است و خود خدمات فوق تخصصی ناباروری مانند آی وی اف یا میکرواینجکشن و یا خدمات درمان مرتبط رحم اجاره‌ای را در پوشش خودش قرار داده، به این صورت که اگر بیمار ما به مراکز دولتی مراجعه کند با تعرفه ۹۰ درصد تحت پوشش قرار می‌دهیم و اگر به سایر مراکز غیردولتی، مراکز جهاد دانشگاهی یا وابسته به تأمین اجتماعی مراجعه کند با ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی پوشش می‌دهیم.