تلاش برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۲

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش تولید برابر با ایجاد اشتغال است، گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ این رقم افزایش یابد.

تلاش برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی  در سال ۱۴۰۲

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش تولید برابر با ایجاد اشتغال است، گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ این رقم افزایش یابد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدارهای جداگانه با مدیران‌عامل برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها در راستای تحقق کمی و کیفی اهداف دولت در برنامه زیست‌بوم ملّی اشتغال و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی از منابع تکلیفی و بودجه سنواتی و حمایت از مشاغل خانگی تقدیر کرد.
این نشست با هدف بررسی عملکرد اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی از منابع تکلیفی و بودجه سنواتی و تشریح برنامه‌های اعطای تسهیلات از منابع جدید برگزار شد.مرتضوی در این دیدارها ضمن تقدیر از عملکرد بانک‌های کشور، اظهار کرد: تحقق مأموریت‌های خطیر دولت در زمینه‌هایی همچون ایجاد اشتغال مولد و پایدار و صیانت از نیروی کار جز با اتکا به عنایت الهی، سرلوحه قراردادن خدمات صادقانه خودجوش به مردم، وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری نسبت به آحاد جامعه میسر نمی‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته رشد اقتصادی خوبی داشتیم و همه گزارش‌ها مؤید این موضوع است.
وی معتقد است کار عالمانه بانک‌ها کاری فردی نیست؛ بلکه جمعی است و نگاه ما به حوزه تولید، نگاه وسیعی می‌باشد.مرتضوی با بیان اینکه افزایش تولید برابر با ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ این رقم افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: از همه بانک‌های کشور درخواست داریم که کمک کنند تا اقتصاد در بخش اشتغال پویا شود چرا که اشتغال، پایه و اساس ارتقای وضعیت اقتصادی کشور است.
وی اظهار امیدواری کرد که بانک‌های کشور در عرصه خدمت به مردم و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرو برنامه‌های دولت خدمتگزار مردمی و خدمات صادقانه به جامعه کار، تولید و اشتغال باشند.