آغاز اجرای فاز دوم طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان با حضور رئیسی

رئیسی در سفر به اصفهان از روند اجرا و پیشرفت مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان بازدید کرد.

آغاز اجرای فاز دوم طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان با حضور رئیسی

رئیسی در سفر به اصفهان از روند اجرا و پیشرفت مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان بازدید کرد.
رئیس جمهور دستور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم از روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان را صادر کرد. به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سفر به اصفهان از روند اجرا و پیشرفت مرحله نخست طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان بازدید کرد.
 رئیس جمهور در این بازدید دستور اجرای فاز دوم عملیات اجرایی این پروژه را صادر کرد.
 در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون متر مکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود.
براساس این گزارش، عملیات اجرایی مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و هم اینک ۲۴ نقطه فعال با حضور ۱۴ پیمانکار فعال است.