ترکیه: ۹۶ کیلومتر از دیوار مرزی با ایران تکمیل شد

عملیات دیوار مرزی ترکیه در مرز با ایران تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به پایان خواهد رسید.

عملیات دیوار مرزی ترکیه در مرز با ایران تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به پایان خواهد رسید.
به گزارش عصر ایرالن به نقل از رصد اخبار نوشت: مسئولان استان «وان» ترکیه گفتند که ۹۶ کیلومتر از دیوار مرزی ۲۹۵ کیلومتری ترکیه با ایران تکمیل شده است.
 ترکیه و ایران ۵۶۰ کیلومتر نوار مرزی مشترک دارند که ۲۹۵ کیلومتر از آن مشرف به استان «وان» ترکیه است.
 عملیات دیوار کشی در این مرز از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.
  دیوارکشی در مرز با ایران تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به پایان خواهد رسید.