باید الگوی دیپلماتیک خود را به روز کنیم

طی دو روز گذشته برخی افراد و رسانه ها در مورد نبودن نامی از ایران در بیانیه پایانی نشست اتحادیه کشورهای عرب به منزله یک دستاورد برای کشور یاد کردند. هرچند که سابق بر این طی یک دهه اخیر این اتفاق رخ داده است، اما به هر حال می توان از سرگیری روابط ایران و عربستان را در بیانیه پایان این نشست دخیل دانست.

باید الگوی دیپلماتیک خود را به روز کنیم

طی دو روز گذشته برخی افراد و رسانه ها در مورد نبودن نامی از ایران در بیانیه پایانی نشست اتحادیه کشورهای عرب به منزله یک دستاورد برای کشور یاد کردند. هرچند که سابق بر این طی یک دهه اخیر این اتفاق رخ داده است، اما به هر حال می توان از سرگیری روابط ایران و عربستان را در بیانیه پایان این نشست دخیل دانست.
درحقیقت باید به این نکته اشاره کرد که اگر نیاوردن نامی از ایران و جزایرسه گانه در بیانیه سران عرب ناشی از اقدامات دیپلماتیک بوده و دستاوردهای این چنین در سطح منطقه و درمیان همسایگان برای کشور به بار آورده است؛ چرا این الگو را در مورد برخورد با غرب و حل کردن اختلافات با دیگر کشورها استفاده نمی کنیم.
متأسفانه برخی از ارتباط مجدد ریاض و تهران انتظاراتی فراتر از استانداردهای دیپلماتیک و واقعیت های موجود دارند. نباید فراموش کرد روابط ایران و عربستان طی چند دهه اخیر در یک چارچوب مشخص همواره برقرار و درحد معقول آن عادی بوده است. اگر امروز شاهد ارتباط بین دوکشور هستیم باید به یاد داشته باشیم که رفت و آمد میان مقامات و فعالیت سفارتخانه ها تازه ما را به نقطه ای بر می گرداند که دو دهه پیش درآنجا قرار داشتیم!.
طی این دو دهه تحولات بسیاری در منطقه و جهان رخ داده و سیاست کشورها نسبت به یکدیگر بسیار تغییر کرده است. نیازما نیز تغییر و به روز رسانی سیاست های دیپلماتیک در مواجهه با منطقه و غرب می باشد. نگرش های سنتی به سیاست خارجی شاید در برخی امور جواب بدهد اما قطعاً نمی تواند پیشرونده و توسعه گرایانه درحوزه منافع ملی باشد.