منافع ملی کشور قابل مماشات نیست

طی ایامی که نیروهای طالبان در افغانستان مستقر شده اند و زمام امور را به کار گرفته اند، بیشترین هزینه ها را برای ایران پدید آورده اند، از ورود میلیون ها مهاجرگریخته به شهرهای مرزی و رسیدنشان تا قلب پایتخت گرفته تا درگیری های مرزی با مرزبانان و دستگیری و تحقیر سرباز ایرانی، و در آخر عدم پایبندی به تعهدات و معاهداتی که یکی از مهمترین آنها دادن حقابه ایران از هیرمند می باشد.

منافع ملی کشور قابل مماشات نیست

طی ایامی که نیروهای طالبان در افغانستان مستقر شده اند و زمام امور را به کار گرفته اند، بیشترین هزینه ها را برای ایران پدید آورده اند، از ورود میلیون ها مهاجرگریخته به شهرهای مرزی و رسیدنشان تا قلب پایتخت گرفته تا درگیری های مرزی با مرزبانان و دستگیری و تحقیر سرباز ایرانی، و در آخر عدم پایبندی به تعهدات و معاهداتی که یکی از مهمترین آنها دادن حقابه ایران از هیرمند می باشد.
اینطوربه نظر می رسد که طالبان از علم مدیریت کافی برای اداره ملت و کشور افغانستان برخوردار نیست و آنهایی که چندی پیش از آمدن یک حکومت اسلامی در افغانستان پیدا و پنهان خوشحال بودند، امروز می توانند رفته رفته خلق و خوی این جریان را ببینند. چرا که نداشتن صلاحیت حقوقی در میان این جریان نمی تواند ضمانت اجرایی برای اجرای توافقات و تعهدات باشد.
چرا که ریشه و اصالت این جریان در حد یک گروه شبه نظامی افراطی و خشونت طلب است که آشنایی زیادی به  روابط بین المللی ندارد و مسائل را در چارچوب محدود ذهنیت های ایدئولوژیک خود می بیند و درصدد است از کارت های بازی خود در راستای کسب قدرت بیشتر برای تحکم سراسری در داخل و پذیرش و به رسمیت شناخته شدن در خارج استفاده کند. به عبارتی این جریان درکی از حفظ شأن و جایگاه ملی ملت افغانستان و دیگر همسایگان ندارد، حال ما توقع داریم که چنین جریانی در نقش و جایگاه همسایه ای متعهد و مسئولیت پذیر ظاهر شود و تمامی امور رسمی و دیپلماتیک در حوزه های مختلف از سرحدات مرزی تا مسائل محیط زیستی را مد نظر و اجرا قرار دهد!.
درمورد قضیه هیرمند و عدم دادن حقابه ایران از سوی حاکمین افغانستان و منتشر شدن کلیپ های تحقیر آمیز و البته تهدید آمیز که بعد از اظهارات رئیس جمهوری کشورمان از سوی برخی شخصیت های نظامی طالبان صورت گرفت، مطالبه و عزمی جدی را نه تنها در میان مردم سیستان که در کل کشور شعله ور ساخته است.
جدای از اقدام طالبان در ندادن حقابه هیرمند و خشکسالی تعمدی که برای مردم سیستان به وجود آورده اند، باید مسئولان کشور را به هوش و به گوش کرد که هرگونه مدارا با این جریان موجب وقیح وجسورتر شدن آنها می گردد و از سوی دیگر عزت نفس ملی در داخل کشور را خدشه دار خواهد کرد.
طعنه و کنایه به رئیس جمهور یک کشور هیچ فرقی با اهانت به ملت آن ندارد،لذا مردم ایران به هیچ وجه نمی توانند این مسئله را تحمل کنند. اگرچه بیانیه رسمی حاکمان افغانستان در راستای توجیه این اقدام صادرشده است، اما ادله ای همچون کم آبی و نداشتن ذخایر آبی در سدهای ساخته شده بر بالادست هیرمند کاملاً واهی و غیر واقعی است.
در همین حال سازمان فضایی ایران اعلام کرده رصدهای ماهواره خیام نشان داده که حکومت افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کرده است و به این ترتیب مانع از رسیدن آب به کشورمان می‌شود. این سازمان گفته که حکومت افغانستان در برخی از مسیرهای این رود بندهای متعددی ایجاد کرده است و از این طریق مانع رسیدن آب به ایران می گردد.
همچنین عکس و نقشه های هوایی مقایسه حدفاصل سه سال گذشته نشان می دهد نه تنها آب رودخانه بلکه ذخایر آبی سدهای مرتبط با هیرمند طی این مدت بیشتر نیز گردیده است. این برخوردهای حکومت فعلی افغانستان کاملاً مصداق بی اخلاقی و عدم پایبندی آنها به موازین و مقررات بین المللی است. لذا مدارا و مماشات با چنین جریانی به هیچ وجه جایز نیست و با توجه به ابزارها و اهرم های قدرتی که ایران در مواجهه با افغانستان در دست دارد باید این شرایط را مدیریت کرد. درغیر این صورت هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت طالبان فردا چه خوابی برای آسیب رسانی به منافع ملی کشور و ملت ایران در سر داشته باشد.