تا پایان ۲۰ اسفند ماه؛ ۵۰ درصد حجم سدهای کشور پر از آب شد

تا پایان ۲۰ اسفند ماه؛ ۵۰ درصد حجم سدهای کشور پر از آب شد

 


میزان پرشدگی سدهای کشور که هفته گذشته ۴۸ درصد بود، در هفته جاری و پایان روز شنبه(۲۰ اسفند ماه) با ۲ درصد افزایش به
۵۰ درصد رسید.
به گزارش ایرنا، بارش‌های اخیر اندکی وضعیت آب موجود در سدهای کشور را بهتر کرده است همچنین گرم ترشدن هوا سبب شده پوشش برفی ذوب شده و به این ترتیب حجم سدها افزایش یابد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۲۰ اسفند ماه با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد.
بر این اساس حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۱۴۰۱) تا ۲۰ اسفندماه در حالی به رقم ۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در سال آبی گذشته همین زمان ۲۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب بوده است.
میزان آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا
۲۰ اسفند ماه ۱۵ میلیارد و ۹۰ میلیون متر مکعب شده است، در حالی که میزان آب ورودی به سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته
 ۱۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب بوده است که مقایسه آن با مدت مشابه سال آبی جاری ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.