واشنگتن:ادامه همکاری تجاری با روسیه، ترکیه را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد

واشنگتن:ادامه همکاری تجاری با روسیه، ترکیه را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به ترکیه در صورت همکاری تجاری با روسیه هشدار داد که ممکن است شمول تحریم‌های واشنگتن قرار بگیرد.
به گزارش  روسیا الیوم،وی گقت: «صادرات گسترده ترکیه به روسیه طی یک سال گذشته، بخش خصوصی ترکیه را هدف احتمال تحریم‌های گسترده قرار می‌دهد.»وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داد: «بانک‌ها و شرکت‌های ترکیه طی ارتباط با روسیه در معرض خطر تحریم قرار دارند. همچنین ممکن است دسترسی به شرکت‌های کشورهای عضو گروه هفت نیز با مشکل مواجه شود.»