امضای تفاهم‌نامه با چهار بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: امضای تفاهم‌نامه با چهار بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن


سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:
با بانک‌های سپه، ملت، ملی و پارسیان برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تفاهم نامه امضا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:بانک ملت در خصوص خود مالکی در استان‌ها وارد عمل می‌شود و امضای تفاهم نامه با بانک ملی و بانک پارسیان
در دست اقدام است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:همچنین ظرف هفته آینده با سایر بانک‌ها ناظر بر تأکید ماده ۴ قانون ملی مسکن، اجماع حاصل می‌شود.
نوروزی با اشاره به واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها تشریح کرد:مقرر شد طی یک الی دو ماه زمین‌ها به مردم واگذار شود.