کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشتهاستان تهران با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی، تداوم سال‌های خشک را تجربه می‌کند و حجم مخازن سدهای تهران با ۱۶ درصد پر شدگی نسبت به سال گذشته، ۲۱ درصد با کاهش آب مواجه است.
سخنگوی صنعت آب گفت: میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون به ۲۸ میلیمتر رسیده که با اندکی اختلاف، مشابه سال گذشته، کشور با
۱۶ درصد کاهش بارندگی مواجه است.
به گزارش ایسنا، فیروز قاسم‌زاده به متغیر بودن میزان پرشدگی مخازن سدهای مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: میزان پر شدگی سدها در پهنه کشور و در مناطق مختلف یکسان نیست و در دامنه وسیع متغیر است. سدهایی هستند که میزان پر شدگی آنها به ۱۰ تا ۱۱ درصد  و از سوی دیگر سد های وجود دارند که حجم پرشدگی مخازنشان به
۷۰ تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.