امسال پای ملخ‎های صحرایی به کشور نمی‎رسد

امسال پای ملخ‎های صحرایی به کشور نمی‎رسد



مدیرکل مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به بارندگی های کمتر از نرمال در جنوب عربستان، شرایط برای حمله
ملخ صحرایی مساعد نیست.
سعید معین گفت: با توجه به بارندگی های کمتر از نرمال در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان و کاهش گیاهان مرتعی، همانند سال گذشته شرایط برای حمله ملخ به کشور مساعد نیست.
به گفته او، گرچه ردیابی ملخ های صحرایی در استان های جنوبی کماکان در حال انجام است، اما بدلیل نامساعد بودن شرایط جوی خبری از هجوم ملخ ها نیست.معین می‎گوید: همه ساله از اواخر اسفند تا اوایل مرداد، مبارزه علیه ملخ های بومی در کشور انجام می شود. برآوردها حاکی از آن است که سال آینده در ۲۰۰ هزار هکتار مبارزه علیه ملخ های بومی صورت گیرد.مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: از ردیف اعتبارات عمومی، استان ها برای خرید سم به منظور مبارزه با آفات و بیماری های قرنطینه و گیاهی استفاده می کنند.