صدور ۸۰ هزار صورتحساب مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی

صدور ۸۰ هزار صورتحساب مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسیرئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، از صدور بالغ بر ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، از صدور بالغ بر ۸۰ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین ایجاد ۳۵۹ حافظه مالیاتی فعال توسط این شرکت‌ها تا تاریخ ۲۵ آبان ماه خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۰ میلیون کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان ایجاد شده، و هم اکنون تمام مودیان مالیاتی دارای کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان هستند.
برزگری می‌گوید: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند.