جابجایی بیش از ۶۳۰۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛ جابجایی بیش از ۶۳۰۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از مشارکت بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع ناوگان حمل و نقل عمومی در جابجایی زائران در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
به گزارش مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از مشارکت بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع ناوگان حمل و نقل عمومی در جابجایی زائران در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
این سازمان اعلام کرد: با توجه به شروع سفرهای زائران حرم رضوی در دهه پایانی صفر از پنجشنبه ۳۱ شهریور تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۳ مهر حدود ۱۳۰ هزار نفر زائر توسط تعداد ۶۳۸۳ دستگاه انواع ناوگان عمومی جاده‌ای به مقصد شهر مقدس مشهد جابجا شده اند.