آزادکاران به دنبال ششمین کاپ قهرمانی جهان

آزادکاران به دنبال ششمین کاپ قهرمانی جهانتیم ملی کشتی آزاد در حالی بامداد ۲۱ شهریور عازم پیکارهای جهانی بلگراد خواهد شد که امید زیادی به تکرار نتایج درخشان سال گذشته خود دارد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران همواره در مسابقات جهانی جزو مدعیان بوده و تا سال ۲۰۱۴ پنج بار در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم ایران هفت بار در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده است و چهارده بار در مکان سوم قرار گرفته است.