خشم مردم بریتانیا از جانسون برای ارائه کمک‌های مالی به اوکراین

تصمیم اخیر بریتانیا برای ارسال بسته کمکی به اوکراین به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ هزار پوند خشم و انتقاد مردم این کشور را به دنبال داشته است.تصمیم اخیر بریتانیا برای ارسال بسته کمکی به اوکراین به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ هزار پوند خشم و انتقاد مردم این کشور را به دنبال داشته است.
به گزارش  روزنامه اکسپرس، تصمیم اخیر «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر بریتانیا برای ارسال بسته کمکی یک میلیارد و ۳۰۰ هزار پوندی به اوکراین خشم مردم این کشور را برانگیخته و انتقاد آنها را به همراه داشته است. خوانندگان روزنامه اکسپرس معتقد هستند که جانسون از پول مالیات‌دهندگان استفاده می‌کند اما به مشکلات آنها که با تورم بالا تشدید شده است، اهمیتی نمی‌دهد.
یکی از پیشگامان این روزنامه می‌گوید: « اعمال خیر از خانه شروع می‌شود. بوریس باید در قیمت مواد غذایی و انرژی به مردم کمک کند. این شرم‌آور است، به نظر می‌رسد که او می‌خواهد پادشاه شود. کدام کشور این مقدار پول را می‌بخشد در حالی که مردم آن‌ در رنج هستند؟»‌
در واکنش دیگری آمده است: «این کمک‌ها‌ به دیگران می‌شود اما بازنشستگان ما با عدم پایبندی جانسون به وعده‌های خود محروم می‌شوند. او سعی می‌کند کودکان فقیر را از وعده‌های غذایی بعد از مدرسه محروم کند. جانسون از لغو مالیات بر ارزش افزوده خودداری می‌کند».