استانداردسازی خدمات درمانی صندوق‌ها به بازنشستگان صنعت نفت

رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد؛

رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در نشست برخط با دست‌اندرکاران صندوق‌ها در کشور، به‌طور ویژه، وضع مدت‌زمان بازپرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان را بررسی کرد و گفت: بازپرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان در کمترین زمان ممکن همراه با استانداردسازی خدمات ضروری است.

 رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در نشست برخط با دست‌اندرکاران صندوق‌ها در کشور، به‌طور ویژه، وضع مدت‌زمان بازپرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان را بررسی کرد و گفت: بازپرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان در کمترین زمان ممکن همراه با استانداردسازی خدمات ضروری است.
به گزارش شانا به نقل از صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، در نشستی با مدیران مناطق هشت‌گانه صندوق‌ها، گفت: هدف از ایجاد نمایندگی‌ها، خدمات‌رسانی مطلوب به کارکنان، بازنشستگان و بازماندگان ارجمند است از این رو، چنانچه «سازمان‌دهی» دچار اختلال باشد، به معنای مختل ‌شدن فرآیند «خدمات‌رسانی» است.
وی افزود: سازمان‌دهی موضوعی اساسی برای مدیریت به‌شمار می‌رود و عامل ایجاد روابط درست میان فعالیت‌ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است. در سازمانی مانند صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت که با ارباب‌رجوع در ارتباط است، بحث «سازمان‌دهی» اهمیت بیشتری می‌یابد و این موضوع به‌طور نظام‌مند در «کاهش کار اضافی»، همچنین «بهبود بهره‌وری» مؤثر است. نخستین مزیت سازمان‌دهی «هماهنگ کردن فعالیت‌ها» و «تنظیم منابع» است از این رو، افزایش سازمان‌دهی با روش‌های کارآمد، برای سازمان صندوق‌ها که افق سرآمدی را همچون «صنعت نفت ۱۴۰۴» در پیش دارد، ضروری است.
رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تأکید کرد که تحقق سازمانی استاندارد، چابک و اثرگذار، همراه با وحدت رویه و هماهنگی میان اجزا در گرو اصل سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است.
 جذب نیرو در چارچوب آیین‌نامه منابع انسانی
بیات درباره اهمیت منابع انسانی، گفت: رضایت شغلی منابع انسانی شاغل در بخش خدمات صندوق‌ها، مانند و هم‌ردیف حوزه سرمایه‌گذاری، بااهمیت و اثرگذار است، زیرا رضایت درون‌سازمانی، ارائه خدمات مطلوب و استاندارد را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه جذب سلیقه‌ای منابع انسانی ممنوع است، افزود: جذب واقع‌بینانه و اصولی کارکنان، متناسب با قابلیت‌های فردی و ویژگی‌های شغلی، از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه منابع انسانی صندوق‌هاست از این‌ رو، در نخستین فرصت، نسبت به تهیه «آیین‌نامه یکپارچه‌ جذب نیرو» اقدام شود تا با ترسیم اصولی مستحکم، جذب‌های احتمالی نیرو در چارچوبی فنی و منطقی شکل گیرد.
رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با بیان اینکه «آموزش» فرآیندی مداوم و ارزش‌آفرین است، گفت: پس از نظام جذب، نظام بهسازی، رکنی تأثیرگذار برای توسعه و بهره‌وری سازمان است از این ‌رو، وقتی کارمندان از دانش و مهارت کافی و روزآمد برخوردار باشند، وظایف و کارها در زمان مقرر و به‌درستی انجام می‌شود.