افزایش قدرت دیپلماسی ایران در مذاکرات وین با اقدام‌های وزارت نفت

سرپرست مؤسسه مطالعات انرژی معتقد است امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران قدرت دیپلماسی کشورمان را در مذاکرات وین افزایش ی‌دهد.

 سرپرست مؤسسه مطالعات انرژی معتقد است امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران قدرت دیپلماسی کشورمان را در مذاکرات وین افزایش ی‌دهد.
محمدصادق جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه در هر مذاکره‌ راهبردی، تراز حساسیت و آسیب‌پذیری به نتیجه می‌تواند فرآیند مذاکره را تحت‌الشعاع قرار دهد، تصریح کرد: وزارت نفت در دولت سیزدهم منظومه‌ای از رفتارها را انجام داده که سبب کاهش آسیب‌پذیری ایران در عرصه دیپلماسی شده است.
وی در تبیین این منظومه اظهار کرد: افزایش صادرات نفت در شرایط فشار حداکثری، تمرکز بر صادرات فرآورده‌های نفتی با توجه به شرایط منطقه، امضای قرارداد سوآپ گاز در کنار آزادسازی برخی منابع ارزی، آسیب‌پذیری ایران را قبل از مذاکره وین کاهش داده است.  
سرپرست مؤسسه مطالعات انرژی امضای قرارداد سوآپ گاز را گامی مهم در عرصه دیپلماسی با ترکمنستان بیان و ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آینده قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران نیز احیا شود.
جوکار تصریح کرد: مدیران وزارت نفت با انجام منظومه‌ای از کارها برای معکوس‌سازی تراز آسیب‌پذیری سبب شدند دیپلمات‌ها با ابزارهای بیشتری در وین مذاکره کنند.