کارخانه‌های به کما رفته، احیا می‌شوند

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حال وقوع در کشور، احیا و شروع به کار کارخانه‌های تعطیل و یا تعلیق شده، به دستور و توسط قوه قضائیه است؛ رویکردی که امید می‌رود با تداوم آن، کارخانه‌های خوش‌سابقه کشور که در مسیر تولید داخلی قرار داشتند، دوباره بتوانند به روزهای اوج شکوفایی خود بازگردند. برای تعطیل شدن، از کاربازماندن و افزایش تعداد بیکارانی که شغل‌شان وابسته به فعالیت این کارخانه‌ها بود، دلایل چندی می‌توان آورد.

کارخانه‌های به کما رفته، احیا می‌شوند

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حال وقوع در کشور، احیا و شروع به کار کارخانه‌های تعطیل و یا تعلیق شده، به دستور و توسط قوه قضائیه است؛ رویکردی که امید می‌رود با تداوم آن، کارخانه‌های خوش‌سابقه کشور که در مسیر تولید داخلی قرار داشتند، دوباره بتوانند به روزهای اوج شکوفایی خود بازگردند. برای تعطیل شدن، از کاربازماندن و افزایش تعداد بیکارانی که شغل‌شان وابسته به فعالیت این کارخانه‌ها بود، دلایل چندی  می‌توان آورد. به ظن قوی، قوه قضائیه که تلاش دارد کارخانه‌های فوق را احیا کند، درپی رفع و حل این دلایل مختلف نیز هست. اما شاید یکی از مهم‌ترین نقش‌ها در تعطیلی کارخانه‌ها را بانک‌ها بازی کرده‌اند.به گفته مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات:« بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان تولید را داشته‌اند و بعضا دستگاه‌های به‌روز برای تولید فراهم کرده‌اند. اما مشکلات مالی بانک باعث تعطیلی، پلمپ و مصادره گردیده.» بر این اساس بانک‌ها موجب تعطیلی حدود 
1460 کارخانه در طی این سال‌ها شده‌اند. در حالی‌که انتظار منطقی از بانک‌ها در تمام جهان این است که از سرمایه‌گذاران و حامیان مالی تولید ملی و اشتغال‌زایی باشند.  
هم‌چنین گاهی به دلیل واگذاری‌های معیوب، مسیر تولید دربرخی کارخانه‌ها متوقف شده؛ این امر علاوه بر توقف تولید ملی موجب بیکاری عده زیادی نیز شده است. به گفته رئیس قوه قضائیه توقف تولید در کارخانه‌های کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست ؛ وی برای احیای برخی کارخانه ها، ضرب‎الاجل 30 روزه مقرر داشته است. در همین زمینه معاون قضایی دادستان کل کشور می‎گوید:« پیگیر حقوق کارگران به لحاظ مادی و معنوی هستیم؛ بعضی کارخانه‌ها نیاز به اُوِرهال و تامین مالی و سرمایه در گردش نیاز دارند که تا رسیدن به مقصود و نتیجه کاری، پیگیر آن‌ها هستیم. در بحث واگذاری‌ها با مواردی از فعل و ترک فعل‌ها برخورد کرده‌ایم که ممکن است محصول تبانی یا امضای طلایی باشد.»
در واقع در اغلب موارد همین امضاهای طلایی که قوه قضائیه در حال رونمایی از آن‌هاست، برخی کارخانه‌ها را به خاک ورشکستگی و تعطیلی نشانده است و طبعا با اراده‌ای که از قوه قضائیه دیده می‌شود، انتظار می‎رود چنین روند مفسده‌زایی به‌زودی متوقف شود. 
 در راستای احیای کارخانه‌های به تعطیلی کشیده شده، احیای کارخانه‌های خوش‌نامی که تولیداتی در سطح استانداردهای جهانی داشتند نیز مد نظر قرار گرفته‌اند، از جمله معاون قضایی دادستان کل کشور به بازگشایی کارخانه ارج با تولیدچهار محصول خوب و با آخرین تکنولوژی روز اشاره  کرده است که مقدمات آن در حال اجراست، در کنار آغاز فعالیت دوباره کارخانه ارج،مقدمات راه‌اندازی کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران نیز در حال فراهم شدن است.
کارخانه در ذات خود، هم نشان از پویایی کشور و توجه مسئولان به تولید ملی و کمک به رشد آن همگام با تکنولوژی‌های روز جهان است و هم به معنای افزایش شاخص توسعه کشور در معنای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاریست. طبعا بسیاری از افرادی که مدت‌هاست به دلایل تحریم، اخلال کاسبان تحریم وبحران کروناو نیز کاسبان بحران کرونا، کار خود را از دست داده‌اند، چشم امید به بازگشایی این صنایع دارند. شاید چنین روندی آغازگر شکوفایی دوباره کشور و نمایان شدن چشم انداز روشن هم برای مردم و هم برای سرمایه‌گذاران و روشن شدن تکلیف نقدینگی‌های سرگردان باشد.