اعلام آمادگی دامداران برای عرضه گوشت قرمز به قیمت ۸۵ هزار تومان

ابتدای ماه جاری قیمت گوشت قرمز روند افزایشی به خود گرفت افزایش تا جایی بود که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از ۱۲۰ هزار تومان عبور کرد. با گران شدن گوشت قرمز تقاضا در بازار کاهش یافت و به ناچار قیمت‌ها شروع به کاهش کرد.


ابتدای ماه جاری قیمت گوشت قرمز روند افزایشی به خود گرفت افزایش تا جایی بود که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از 120 هزار تومان عبور کرد. با گران شدن گوشت قرمز تقاضا در بازار کاهش یافت و به ناچار قیمت‌ها شروع به کاهش کرد. کارشناسان بخشی از افزایش قیمت را مربوط به حضور دلالانی می‌دانند که به دنبال فرصت و بهانه‌ای برای سودجویی هستند. دامداران بیشتر از نبود تقاضا در بازار زیان کرده‌اند و برای مقابله با این شرایط اعلام آمادگی کرده‌اند که گوشت به قیمت
 85 هزار تومان عرضه کنند.
به گزارش ایلنا؛ از ابتدای ماه جاری قیمت گوشت قرمز روند افزایشی به خود گرفت و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از 120 هزار تومان گذشت. کارشناسان علت افزایش قیمت گوشت قرمز حضور دلالان و سودجویی می‌دانند که به هر بهانه به دنبال بر هم زدن بازار هستند.
افزایش قیمت گوشت قرمز موجب شد تقاضای مردم در بازار برای مصرف این کالا کاهش یابد. با کاهش تقاضا در بازار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت. در این میان دامداران بیش از همه زیان دیدند چراکه تولید در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد اما بازار مصرفی برای آن نیست.
دامدارن برای مقابله با شرایطی که سودجویان پیش آورده‌اند، اعلام آمادگی کرده‌اند گوشت گوساله را به قیمت 85 هزار تومان عرضه کنند.
منصور پوریا، رئیس شورای تامین دام کشور، در گفت‌وگو با ایلنا در اینباره گفت: افزایش قیمتی که در ابتدای ماه جاری تجربه کردیم
غیر منطقی و نتیجه فعالیت دلالانی بود که به دنبال بهانه برای سودجویی خود هستند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت موجب شد خرید گوشت قرمز از توان بسیاری از مردم خارج شود و تقاضا به شکل چشمگیری کاهش یابد.
پوریان تاکید کرد: افزایش قیمت سودی را نصیب دامداران نکرد، اما کاهش تقاضا زیان دامداران را به همراه داشته است.
وی از پیشنهاد دامداران برای عرضه گوشت منجمد گوساله به قیمت هر کیلوگرم 85 هزار تومان خبر داد تا راهی برای تحریک بازار و افزایش دوباره تقاضا باشد.
پوریان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار درباره خرید حمایتی گوشت قرمز از دامداران اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش آمده، اجرای این مصوبه نیز می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار از زیان دامداران جلوگیری کنند.
به گفته وی؛ به رغم مصوبه مذکور هنوز شرکت پشتبانی امور دام به خرید حمایتی گوشت قرمز از دامدارن ورود نکرده است.
پوریان با تاکید بر اینکه در سالجاری تولید گوشت قرمز رشد زیادی داشته است، افزود: بر اساس آمار تعداد پرواربندها در سالجاری 50 درصد افزایش یافته و جمعیت دام سبک کشور به بیش از 70 میلیون راس رسیده است.
وی قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده سنگین از دامداران را 35 هزار تومان و قیمت خرید هر کیلوگرم دام سبک را 45 هزار تومان اعلام کرد.