وداع با خسرو خوبان

شهر توس و آرامگاه فردوسی که پیکر استاد شجریان را به انتظار می‌کشید، صبح دیروز شاهد تشییع و خاکسپاری پرشکوه خسرو آواز ایران بود. مراسم خاکسپاری طبق اعلام قبلی از ساعت ۸ صبح آغاز و پیکر مرحوم شجریان در ساعت ۹ صبح و دقایقی پس از حضور خانواده و دوستداران وی به آرامگاه منتقل شد. پس از وداع تلخ خانواده با پدر، پیکر این هنرمند برجسته موسیقی و آواز ایران بر دوش خانواده و دوستان تشییع و در آرامگاه ابدی خود در کنار موزه آرامگاه فردوسی مشهد به خاک سپرده شد.‌


 شهر توس و آرامگاه فردوسی که پیکر استاد شجریان را به انتظار می‌کشید، صبح دیروز شاهد تشییع و خاکسپاری پرشکوه خسرو آواز ایران بود.  مراسم خاکسپاری طبق اعلام قبلی از ساعت ۸ صبح آغاز و پیکر مرحوم شجریان در ساعت ۹ صبح و دقایقی پس از حضور خانواده و دوستداران وی به آرامگاه منتقل شد. پس از وداع تلخ خانواده با پدر، پیکر این هنرمند برجسته موسیقی و آواز ایران بر دوش خانواده و دوستان تشییع و  در آرامگاه ابدی خود در کنار موزه آرامگاه فردوسی مشهد به خاک سپرده شد.‌