گزارش رسانه‌های افغانستان درباره قاچاق دلار از هرات به ایران

با کاهش ارزش پول ایران، قاچاق دلار از هرات به ایران افزایش یافت.


با کاهش ارزش پول ایران، قاچاق دلار از هرات به ایران افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، نشان‌نیوز گزارش داد که سقوط شدید ارزش ریال، واحد پولی کشور ایران در برابر ارزهای خارجی، این کشور را به مقصد مهمی برای قاچاق ارزهای خارجی به ویژه دلار تبدیل کرده است.
تحریم‌های شدید آمریکا بر ایران، شرایط دشوار اقتصادی در این کشور و محدود شدن دسترسی ایران به دادوستد خارجی، سبب شده است که شماری از قاچاچی‌ها در هرات برای کسب سود بیشتر به قاچاق‌ دلار به