برنامه جدید مسابقات کشتی در سال ۲۰۲۱ اعلام شد

از سوی اتحادیه جهانی؛

اتحادیه جهانی کشتی برنامه مسابقات سال ۲۰۲۱ میلادی را به روز رسانی کرد.


اتحادیه جهانی کشتی برنامه مسابقات سال ۲۰۲۱ میلادی را به روز رسانی کرد.
زمان و مکان مسابقات مهم اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۱ که از سوی این اتحادیه اعلام شده، به شرح زیر است:
مسابقات قهرمانی قاره ای:
قهرمانی اقیانوسیه: ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه ۹۹ در پاگو پاگو ساموآ
قهرمانی آفریقا: ۱۴ تا ۱۹ بهمن ماه ۹۹ در مراکش
قهرمانی اروپا: ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه ۹۹ در کاتوویسه لهستان
قهرمانی آسیا: ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ماه ۹۹ در آلماتی قزاقستان
قهرمانی پان آمریکن:  ۶ تا ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ در ریودوژانیرو برزیل
مسابقات گزینشی المپیک قاره ای:
انتخابی آفریقا – اقیانوسیه: ۲۲ تا ۲۴ اسفند ماه ۹۹ در الجدیده مراکش
انتخابی اروپا: ۲۸ اسفند ۹۹ تا ۱ فروردین ۱۴۰۰ در بوداپست لهستان
انتخابی آسیا: ۶ تا ۸ فروردین ۱۴۰۰ در شیان چین
مسابقات گزینشی المپیک در سطح جهان:
۹ اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت ماه در صوفیه بلغارستان
به منظور جلوگیری از تداخل رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان با بازیهای المپیک، این رقابتها به انتهای ماه جولای (دهه نخست مرداد ۱۴۰۰) منتقل شده است. بنابراین بین رقابت های قهرمانی قاره ای در رده نوجوانان و مسابقات جهانی این رده کمتر از یکماه فاصله خواهد بود.
با توجه به تعویق بازیهای المپیک جوانان از سال ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفته شد رقابتهای قاره ای قهرمانی نوجوانان در سال ۲۰۲۲ مجددا در روزهای پایانی ماه جون (دهه نخست تیرماه ۱۴۰۱) برگزار شود.