ترخیص برنج‌های تامین ارز شده قبل از ۳۱ مردادماه، بلامانع شد

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ترخیص تمام محموله‌های برنج که پیش از ۳۱ مردادماه سال جاری تامین ارز شده‌اند، بلامانع است.


بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ترخیص تمام محموله‌های برنج که پیش از ۳۱ مردادماه سال جاری تامین ارز شده‌اند، بلامانع است.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، تمام محموله‌های برنج وارداتی موجود در بنادر که تا قبل از ۳۱ مردادماه امسال وارد بنادر و گمرکات کشور شده‌ و دارای قبض انبار یا اعلامیه ورود هستند، بدون هیچگونه محدودیتی تخصیص و تامین ارز خواهند شد.ستاد تنظیم بازار همچنین مصوب کرد که ترخیص و توزیع تمام محموله‌های برنج تخصیص و تامین ارز شده قبل از ۳۱ مردادماه امسال، بلامانع بوده و مشمول ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست.
همچنین بر اساس این مصوبات، تامین ارز و ترخیص محموله‌های برنج مربوط به ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران شامل ممنوعیت فصلی نیستند.
پیش از این از سوی گمرک اعلام شده بود که از ابتدای سال جاری حدود ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده است و بخشی که در صف تأمین ارز قرار دارند به صورت درصدی ترخیص
شده است که با همین ترخیص درصدی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی دپو شده هنوز در گمرکات کشور موجود و ترخیص نشده است که برای ترخیص نیاز به صدور و ارائه اعلامیه تأمین ارز از سوی صاحب کالا و بانک دارد.