ترخیص ۳.۳ میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز

معاون گمرک مطرح کرد؛

معاون گمرک اعلام کرد: مطابق آمار ارائه شده موجودی برنج در بنادر و گمرکات بیش از ۲۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود و تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر این است که با توجه به اینکه ترخیص برنج از گمرکات با مشکل تایید منشا ارز و تخصیص ارز مواجه بوده، بانک مرکزی به قید فوریت در خصوص تایید منشا ارز برنج‌هایی که قبل از تاریخ سی و یکم مرداد ماه سال جاری به بنادر رسیده‌اند و قبض انبار دارند، اقدام کند و گمرک هم اجازه ترخیص این کالاها را با رعایت مقررات مربوطه بدهد.

ترخیص ۳.۳ میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز

معاون گمرک اعلام کرد: مطابق آمار ارائه شده موجودی برنج در بنادر و گمرکات بیش از ۲۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود و تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر این است که با توجه به اینکه ترخیص برنج از گمرکات با مشکل تایید منشا ارز و تخصیص ارز مواجه بوده، بانک مرکزی به قید فوریت در خصوص تایید منشا ارز برنج‌هایی که قبل از تاریخ سی و یکم مرداد ماه سال جاری به بنادر رسیده‌اند و قبض انبار دارند، اقدام کند و گمرک هم اجازه ترخیص این کالاها را با رعایت مقررات مربوطه بدهد.
مهرداد ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات اظهار داشت: میزان کالاهای اساسی موجود ۳ میلیون و  ۳۰۰ هزار تن است که اکثر کالاهای مزبور  در انتظار تامین ارز  رسمی هستند.  
وی ادامه داد: برای تسریع در ترخیص این میزان کالای اساسی، متعاقب توافق به عمل آمده میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی؛ گمرک به صاحبان کالا اعلام کرده است می‌توانند کالای خود را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کنند اما صاحبان کالا چندان رغبتی به استفاده از این تسهیلات ارایه شده نداشته‌اند.
معاون گمرک درباره علت عدم استقبال صاحبان کالا از ترخیص بدون کد رهگیری بانک گفت: دلیل اول این است که در برخی از محموله‌های وارده، ارز مربوط به خرید کالا به فروشنده خارجی انتقال نیافته بنابراین مالکیت نیز به خریدار داخلی منتقل نشده است؛ دلیل دوم را نیز می‌توان به برنامه ریزی صاحبان کالا از اینکه برای این کالاهای اساسی که معمولاً به صورت اعتباری خریداری و مالکیت نیز انتقال پیدا کرده است مرتبط دانست که درصدد اطمینان از اقدامات تأمین ارز ترجیحی برای این محموله های وارد شده
هستند.  
ارونقی درباره ماندگاری کالاهای گروه چهار در بنادر کشور اظهار داشت: به نظر می‌رسد تمام کالاهای گروه چهار طبق مصوبه تعیین تکلیف شدند و
 هیچ کالای گروه چهار قابل توجهی در بنادر نیست. این کالاها یا طبق مقررات مربوطه ترخیص و یا به خارج از کشور مرجوع شده‌اند. در هر صورت، درحال حاضر به غیر از خودروهای حائز شرایط مصوبه مربوطه، مهلت اظهار کالاهای گروه ۴ مطابق مصوبه مربوطه به پایان رسیده و تمدید مصوبه مربوط به ترخیص اقلام گروه ۴ نیز کمکی به اظهار این اقلام - ولو اندک - نمی‌کند.