حمل و نقل و ترافیک مردم را خسته کرده است

تاکسی،مترو، اتوبوس، تاکسی های اینترنتی و پیک موتوری ها در حال جا به جایی مسافرین هستند اما همچنان وضعیت ترافیک و عدم رفاه سفر برای مردم معضلی کلافه کننده است.

تاکسی،مترو، اتوبوس، تاکسی های اینترنتی و پیک موتوری ها در حال جا به جایی مسافرین هستند اما همچنان وضعیت ترافیک و عدم رفاه سفر برای مردم معضلی کلافه کننده است.
متأسفانه این کلافگی موجب سو استفاده برخی از ناوگان حمل و نقل اینترنتی شده است. مسافرین برای سفر خود در خواست ثبت می کنند و قیمتی برای آنها درج می شود و مسافر می پذیرد.اما پس از چند دقیقه انتظار و عدم پذیرش درخواست از سوی اپلیکیشن مبلغی بر قیمت قبل اضافه می شود تا ماشین یا موتور برای مسافر ارسال شود.
به عبارتی افزایش قیمتی تحمیلی را شاهد هستیم که مردم برای رسیدن به اموراتشان مجبور به پرداخت آن هستند.
سرویس مدارس هم خود تبدیل به معضلی برای خانواده ها گردیده و بار ترافیکی شهر را مضاعف نموده است و یا مجبورند با هزینه های گزاف فرزندان خود را روانه مدرسه کنند.
این سبک خدمات دهی مصداق سو استفاده از مشتری است، اما هیچگاه حق و حقوق مردم مورد بازخواست و پیگیری قرار نمی گیرد و مصرف کننده متضرر همیشگی است.