ترامپ اعتراف کرده که اطلاعات محرمانه پنتاگون را درباره حمله نظامی احتمالی به ایران نگه داشته است

سی‌ان‌ان گزارش داد:

منابع آگاه اعلام کردند که رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا طی یک فایل صوتی ضبط‌ شده در سال ۲۰۲۱ اعتراف کرده که اطلاعات محرمانه نظامی را درباره حمله نظامی احتمالی به ایران نگه داشته است.

منابع آگاه اعلام کردند که رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا طی یک فایل صوتی ضبط‌ شده در سال ۲۰۲۱ اعتراف کرده که اطلاعات محرمانه نظامی را درباره حمله نظامی احتمالی به ایران نگه داشته است.
به گزارش  سی‌ان‌ان، منابع آگاه اعلام کردند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا طی یک فایل صوتی ضبط‌شده در سال ۲۰۲۱ اعتراف کرده که اطلاعات محرمانه نظامی را درباره حمله نظامی احتمالی به ایران نگه داشته است. سی‌ان‌ان گزارش داده که به متن یک فایل صوتی که در آن ترامپ درباره اسناد محرمانه پنتاگون درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران حرف می‌زند، دست یافته است.