مسئولان در جریان افزایش قیمت های صنفی هستند؟!

انجمن صنایع فرآورده‌ های لبنی طبق معمول طی اطلاعیه ای به طور خودسرانه و بدون مجوز، قیمت سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر را افزایش داده است. اگرچه این موضوع در سایر اقلام و کالاهای مصرفی مردم نیز مرسوم شده است و هر روز قیمت روی کالاها و نرخ ها تغییر می کند اما حداقل باید درمورد برخی اقلام غذایی استراتژیک مورد مصرف جامعه باید حساسیت بیشتری داشت.

مسئولان در جریان افزایش قیمت های صنفی هستند؟!

انجمن صنایع فرآورده‌ های لبنی طبق معمول طی اطلاعیه ای به طور خودسرانه و بدون مجوز، قیمت سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر را افزایش داده است. اگرچه این موضوع در سایر اقلام و کالاهای مصرفی مردم نیز مرسوم شده است و هر روز قیمت روی کالاها و نرخ ها تغییر می کند اما حداقل باید درمورد برخی اقلام غذایی استراتژیک مورد مصرف جامعه باید حساسیت بیشتری داشت.
متأسفانه قیمت گوشت و مرغ به قدری افزایش یافته است که دیگر جایی در سفره خانوارها ندارند و اگر هم باشد بسیار محدود است. اما حداقل در مورد مواد لبنی باید کمی به انتقادها و نارضایتی های مردم توجه داشت. متأسفانه مصرف شیر در کشورمان به سبب افزایش هزینه ها از سبد معیشتی حذف شده است و کمتر خانواده ای را می توان دید که به صورت روزانه و حتی هفتگی یا ماهانه شیر مصرف کنند.
اما اگر این رویه را در مورد سایر مواد لبنی اعمال کنیم و با بی توجهی از کنارش بگذریم، جدای از مسائل اقتصادی و معیشتی با بحران سلامت برای نسل امروز و فردای ایران مواجه خواهیم شد. کوتاهی قد، پوکی استخوان وناتوانی های حرکتی ازجمله نمونه های نادری هستند که با کاهش مصرف مواد لبنی در دراز مدت سرنوشت سلامت یک ملت را به چالش می کشند.
آیا موضوعی به این مهمی توجه هیچ مدیر و مسئولی را به خود جلب نمی کند تا درصدد پیگیری برآید و فکری به حال این وضعیت شود. نباید اجازه دهیم ناکارآمدی ها در کشور به امری عادی مبدل شود.