تعامل، نیاز به ابزار ارتباطی دارد

در حوزه های مختلف شاهدیم که مسئولان بر اهمیت و ضرورت گسترش روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان تاکید دارند.

تعامل، نیاز به ابزار ارتباطی دارد

در حوزه های مختلف شاهدیم که مسئولان بر اهمیت و ضرورت گسترش روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان تاکید دارند.
خوشبختانه با اتخاذ رویکردی منطقی شاهد ازسرگیری ارتباطات قطع شده با برخی همسایگان و رایزنی برای تعاملات جهانی هستیم. در همین حد فعلی شاهد برخی گشایش ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی هستیم اما گسترش تعاملات جهانی و بهره گیری از مزایای ارتباطات دو جانبه و چندجانبه در جهان نیازمند ابزارهای زمینه ساز برای این تعاملات می باشد.
مسئله محدودیت ارتباطات مالی ما امروز یکی از مانع اصلی برای ارتباط گیری با جهان بیرون و یک عامل بازدارنده برای طرف های مقابل می باشد.
مسئله ای همچون "اف ای تی اف" یکی از ابزارهای اصلی برای تعاملات خارجی است که متأسفانه در حالت بلاتکلیف در چرخه تصمیم گیری کشور معطل مانده و تبدیل به موضوعی خودبازدارنده در حوزه سیاست خارجی و ارتباطات اقتصادی شده است.
انتظار می رود تا مسئولانی که بر ضرورت بازسازی ارتباطات خارجی همت گمارده اند در مورد چنین مسائل بازدارنده و محدود کننده ای ورود کنند و راه را برای گشایش های بیشتر هموار نمایند.