تقویت نقش ایران در تجارت گاز با کشورهای همسایه

یک کارشناس ارشد بازار نفت با تأکید بر اینکه ایران به‌دنبال تقویت نقش ایران در تجارت گاز با کشورهای همسایه است، گفت: ایران می‌تواند افزون بر تولیدکننده و مصرف‌کننده عمده گاز به‌عنوان یک انتقال‌دهنده مهم نیز در تجارت گاز وارد شود.

یک کارشناس ارشد بازار نفت با تأکید بر اینکه ایران به‌دنبال تقویت نقش ایران در تجارت گاز با کشورهای همسایه است، گفت: ایران می‌تواند افزون بر تولیدکننده و مصرف‌کننده عمده گاز به‌عنوان یک انتقال‌دهنده مهم نیز در تجارت گاز وارد شود.
نرسی قربان در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه ایران به‌دنبال تبدیل‌ شدن به قطب گازی منطقه است، افزود: بر این اساس، ایران گاز را از کشورهای صادرکننده دریافت و در مقابل به کشورهای واردکننده گاز صادر می‌کند.
وی ادامه داد: به لحاظ جغرافیایی، ایران به کشورهای متعددی وصل است از همین رو می‌تواند افزون بر تولیدکننده و مصرف‌کننده عمده گاز به‌عنوان یک انتقال‌دهنده مهم نیز در تجارت گاز وارد شود.
این کارشناس ارشد بازار نفت تأکید کرد: پیش از این نیز ایران واردات گاز از ترکمنستان را برای تأمین گاز مناطق شمالی کشور انجام می‌داد، اما به‌دلیل بدهی و اختلاف مالی چند سالی روند واردات گاز متوقف بود.
قربان با اشاره به اینکه با از سرگیری دوباره واردات گاز از ترکمنستان، می‌توان افزون بر تأمین گاز مناطق شمالی، صادرات گاز را نیز افزایش داد، گفت: منفعت اقتصادی اجرای این طرح برای ایران بسیار زیاد است.
وی افزود: با این اقدام، هم کمبود گاز در زمستان جبران می‌شود و هم می‌توان حجم صادرات گاز را افزایش داد.
این کارشناس بازار نفت با بیان اینکه روسیه صادرکننده عمده گاز است، ادامه داد: ایران با روسیه مرز آبی دارد و برای دریافت گاز از این کشور باید از مسیر ترکمنستان و جمهوری آذربایجان اقدام کند.
قربان گفت: اگر واردات گاز از روسیه اجرایی شود، می‌توانیم گاز وارداتی را در شمال ایران مصرف کنیم و گاز تولیدی در جنوب را برای صادرات به کشورهایی مانند عمان، پاکستان و حتی هند در نظر بگیریم.
وی تأکید کرد: البته باید به این موضوع توجه شود که برای تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، ایران باید واردکننده و صادرکننده باشد تا بازارهای صادراتی خود را به رقیبان ندهد.