انتخابات ترکیه مسیر دگراندیشی را باز کرد

مرحله دوم انتخابات میان اردوغان و قلیچداراوغلو درحالی به پایان رسید که رجب طیب اردوغان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد. حضور اردوغان از سال ۲۰۰۳ در قدرت و سیاست ترکیه به زعم برخی نشان از شایستگی و عملکرد وی در حوزه سیاست داخلی و خارجی دارد و برخی نیز حضور یک چهره سیاسی را برای دو دهه حضور در بالاترین سطح مسئولیت در ترکیه را نشان از قدرت طلبی اردوغان می دانند.

انتخابات ترکیه مسیر دگراندیشی را باز کرد

مرحله دوم انتخابات میان اردوغان و قلیچداراوغلو درحالی به پایان رسید که رجب طیب اردوغان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد. حضور اردوغان از سال 2003 در قدرت و سیاست ترکیه به زعم برخی نشان از شایستگی و عملکرد وی در حوزه سیاست داخلی و خارجی دارد و برخی نیز حضور یک چهره سیاسی را برای دو دهه حضور در بالاترین سطح مسئولیت در ترکیه را نشان از قدرت طلبی اردوغان می دانند.
چرا که حزب عدالت و توسعه در ترکیه دارای شخصیت ها و نیروهای قابل و شناخته شده است که بعضاً به سبب اختلاف با سیاست های قدرت طلبانه اردوغان از این حزب جدا شده اند و حتی در انتخابات اخیر به ائتلاف قلیچداراوغلو پیوستند.
نمی توان منکر خدمات و اقدامات سازنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ارتقای جایگاه و توسعه اقتصادی ترکیه طی دو دهه اخیر شد. اما مسئله اصلی بحث چرخش و تنوع قدرت در میان یک جامعه دموکراتیک است که البته ترکیه نشان داد که مسیر این هدف را باز کرده است و با کشیدن انتخابات به دور دوم و قرار گرفتن نیمی از واجدین شرایط در مقابل اردوغان، خواستار این چرخش هستند.
البته که امروز اکثریت رای به ماندگاری اردوغان داده اند، اما قطع به یقین 5 سال بعد بسیاری از هواداران سنتی اردوغان که از قشر سالخورده و سنتی جامعه ترکیه هستند همراه با اردوغان به سبب کهولت سن از مسیر تصمیم گیری ها خارج خواهند شد، ضمن اینکه تعداد زیادی از جوانانی که شرایط سنی رای دادن را نداشتن واجد شرایط خواهند شد و قدرت بیشتری در برابر قشر سنتی خواهند داشت. اما مهم پذیرش نتیجه انتخابات از سوی مردم این کشور بود که دستاوردی بزرگ برای سیستم سیاسی و انتخاباتی منطقه تلقی می شود.