سازمان ملل کمک نقدی به آوارگان سوری در لبنان را تعلیق کرد

نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان ملل در لبنان ارائه کمک‌های نقدی به آوارگان سوری را به ماه بعد موکول کردند.

 نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان ملل در لبنان ارائه کمک‌های نقدی به آوارگان سوری را به ماه بعد موکول کردند.به گزارش القدس العربی، این تصمیم نمایندگان سازمان ملل در لبنان پس از دیدار با «نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر لبنان و ‌وزیر کار و امور اجتماعی لبنان‌ و بنا به درخواست آن‌ها اتخاذ شد.براین اساس، پرداخت کمک‌های نقدی به دلار و لیره به پناهندگان تا ماه آتی برای سازوکار مناسب برای پرداخت کمک‌ها، به تعویق افتاد.