مردم در برابر رشد هزینه ها و تورم جا مانده اند

در حال حاضر روند افزایش قیمت ها و تورم دیگر اهمیتی ندارد و کسی به دنبال تأیید و صحت آمار و ارقام اعلامی نیست. چرا که وضعیت اقتصادی به گونه ای بی قاعده و بی حساب و کتاب در حال حرکت به سمتی است که نتیجه ای جز فقر جامعه ندارد.

مردم در برابر رشد هزینه ها و تورم جا مانده اند

در حال حاضر روند افزایش قیمت ها و تورم دیگر اهمیتی ندارد و کسی به دنبال تأیید و صحت آمار و ارقام اعلامی نیست. چرا که وضعیت اقتصادی به گونه ای بی قاعده و بی حساب و کتاب در حال حرکت به سمتی است که نتیجه ای جز فقر جامعه ندارد.
بدون هرگونه تحقیق و آمارگیری اگر به صورت تصادفی هرگونه کالا و خدماتی را در ذهن تصور می کنید می بینید که قیمت آن نسبت به ماه پایان سال ۱۴۰۱ حداقل دو برابرشده است. هزینه تأمین مسکن چه خرید و چه اجاره بیش از دو برابر افزایش نرخ داشته است، قیمت اقلام مصرفی مردم به طور بی قاعده ای افزایش مستمر دارد و شیب صعودی قیمت ها و تورم بدون توقف درحال افزایش است.
مگر چه اتفاقی رخ داده که مردم از آن بی خبرند که این چنین جامعه در برابر رشد هزینه ها و تورم جا مانده اند. آیا جنگی در داخل و یا در کنار دست کشورمان رخ داده یا مرزهای زمینی و دریایی و هوایی کشور مسدود شده یا تحریمی جدید بر تحریم های قبلی اضافه شده و یا اساساً تغییر و تحولی در روند سیاست های داخلی و خارجی کشور رخ داده که ما از آن بی خبریم؟!
نمی شود اینگونه زندگی کرد!
وقتی ثبات و قاعده و قانونی برای قیمت گذاری ها نباشد این ابهام پیش می آید که گویا دولت و دیگر مسئولان خسته شده اند  ، ملت و کشور را به حال خود رها کرده اند. چرا که اگر این وضعیت را می بینند و درک می کنند که مردم چه فشاری را تحمل می کنند، قاعدتاً باید یک حرکت و تصمیمی جدی برای تغییر این وضعیت اخذ کنند و جامعه را از مطلع نمایند تا مردم بدانند اگر قرار است این فشارها را تحمل کنند، بالاخره نقطه پایانی برای آن هست. واقعاً گویا ما نقطه پایان و هدف خود را در سیاست و برنامه های اقتصادی گم کرده ایم و گرنه ادامه چنین وضعیتی حاصلی جز صدمه به بنیان خانواده های ایرانی نخواهد داشت.