۲۹ اسفند آخرین فرصت ارسال مقاله به کنگره هوش مصنوعی در علوم پزشکی

برگزاری کنگره در اردیبهشت ۱۴۰۲؛

برگزاری کنگره در اردیبهشت ۱۴۰۲؛ ۲۹ اسفند آخرین فرصت ارسال مقاله به کنگره هوش مصنوعی در علوم پزشکی


۲۹ اسفند آخرین فرصت ارسال مقاله به کنگره بین المللی
هوش مصنوعی در علوم پزشکی است.
به گزارش مهر، اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در
علوم پزشکی اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.
این کنگره با هدف برقراری ارتباط با محققین فعال و علاقمندان به هوش مصنوعی در علوم پزشکی، شناسایی چالشها و فرصت های
پیش رو در نظام سلامت و ایجاد شبکه همکاری مجازی با محققین و نخبگان داخل و خارج در جزیره کیش در روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
محورهای اصلی این کنگره شامل «فناوری های پیشرفته پزشکی»، «هوش مصنوعی در علوم پزشکی»، «سلامت هوشمند»، «راه حل های هوشمند در حوزه پزشکی» است.
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کنگره https://event.smums.ac.ir/ مراجعه کنند.