به اين افراد نزديك نشويد؛ آن‎هايي كه ماسك نمي‎زنند خطرناك‎اند!

خبر هشداردهنده جدي دررابطه با آن‌هايي كه از استفاده از ماسك‌هاي بهداشتي امتناع مي كنند اين است كه چنين افرادي مي‌توانند موجب مرگ يك سوم از جمعيت كشور شوند!

به اين افراد نزديك نشويد؛ آن‎هايي كه ماسك نمي‎زنند خطرناك‎اند!خبر هشداردهنده جدي دررابطه با آن‌هايي كه از استفاده از ماسك‌هاي بهداشتي امتناع مي كنند اين است كه چنين افرادي مي‌توانند موجب مرگ يك سوم از جمعيت كشور شوند!
بعضي از همين دور و بري‌هاي خودمان، برخي از شهرونداني كه هر روز با آن‌ها در اتوبوس و واگن‌هاي مترو و تاكسي و در مراكز مختلف خريد و كوچه و خيابان مواجه مي‌شويم، با گذشت بيش از شش ماه از پاندمي كرونا، هنوز ماسك نمي‌زنند، حتي آن‌را بر چهره خود امتحان هم نكرده‌اند؛ مراقب خودتان باشيد: اين آدم‌ها «سمي» هستند؛ هم از نظر جسمي، چون ممكن است ناقل بيماري باشند و هم از نظر فكري، چون معتقدند چنين مراقبت‌هايي را لازم ندارند، بيش از اندازه دچار توهم ايمني و ضدضربه بودن بدن خود هستند. به عمين دليل بايد از اين افراد تا مي‌توانيد فاصله بگيريد چرا كه اينان همان‌هايي هستند كه مي‌توانند هر جمعي را حتي يك جمع بزرگ را به ويروس آلوده كنند؛ چرا كه به گفته رئيس سازمان بهداشت جهاني، در حال حاضر اكثر مردم جهان، حتي اگر بدون علامت هم باشند، اما ناقل كروناويروس هستند!
گزارش‌ها و بررسي‌هاي اپیدومولوژیست‌ها  نشان مي‌دهند كه اگر کروناويروس کنترل نشود، در همين پاییز پيش رو، روزانه 1600 کشته خواهیم داد؛ یعنی در هر 54 ثانیه یکی از ما به دليل ماسك نزدن برخي و ابتلا به كوويد19، خواهیم مرد. اما ماجراي ماسك نزدن اين عده در همين‌جا تمام نمي‌شود، هرچه تعداد مبتلايان بيشتر باشد، كادر درمان و امكانات پزشكي و بيمارستاني نيز بيشتر درگير خواهند شد و فاجعه حقيقي اين است كه تعداد پزشکان و پرستارانی که در مواجهه با کرونا مبتلا یا فوت خواهند شد، افزايش خواهد يافت. به ويژه آن‌كه هنوز براي اين بيماري فراگير هيچ واكسني به مرحله نهايي و توليد نرسيده است.
چنين است كه تنها راه چاره باقي مانده براي آن عده از شهرونداني كه ماسك مي‌زنند اين است كه ضمن دوري از افراد سمي-بدون ماسك- به شست‌وشوي دست‌ها و ضدعفوني كردن مواردي كه لازم مي‌دانند ادامه دهند.