تاخیر بالای ۵ ساعت، مشمول انجام پرواز رایگان و پرداخت کل هزینه بلیت شد

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی: تاخیر بالای ۵ ساعت، مشمول انجام پرواز رایگان و پرداخت کل هزینه بلیت شد


معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از جریمه سنگین ایرلاین‌ها در صورت تاخیر بیش از پنج ساعت خبر داد و گفت: تاخیر بیش از پنج ساعت مشمول انجام یک پرواز رایگان برای رساندن مسافر به مقصد و بازپرداخت همه هزینه بلیت به مسافر می‌شود.
به گزارش ایرنا، به روزرسانی آیین نامه حقوق مسافران هوایی درخواست عامه مسافران از سازمان هواپیمایی بود که بعد از حدود یک‌سال در نهایت پاییز امسال نسخه جدید آن ابلاغ و در دسترس مسافران و شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفت.در این پیوند، «حسن خوشخو»در گفت‌و گو با ایرنا درباره اینکه تفاوت دستورالعمل قبلی حقوق مسافر با دستور العمل فعلی در چیست؟ گفت: در دستورالعمل قبلی بسیاری از موضوعات مربوط به حقوق مسافر مغفول ماند که سردرگمی عجیبی را در بازپرداخت حق مسافران ایجاد کرده بود.معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی با توضیح شناسایی موارد مغفول مانده حقوق مسافر، افزود: در دستورالعمل قبلی بازپرداخت پول مسافر در شرایط تاخیر و ابطال پروازها غیرشفاف بود، اما اکنون در صورت ابطال پرواز بازپرداخت پول مسافر ۴۸ ساعته است.
وی بیان‌داشت: بر اساس جدول موجود در صورت تاخیر بالای پنج ساعت، ضمن اینکه ایرلاین‌ها موظف هستند مسافر را به مقصد مورد نظر ببرند، باید پول پرواز انجام شده را نیز به عنوان جبران خسارت به‌طور کامل به مسافر بازگردانند.خوشخو درباره اینکه آیا این جریمه سنگین برای ایرلاین‌های متاخر فقط در ایران قانونگذاری شده است، تاکید کرد: البته در همه جای جهان این رویه حاکم است و ایرلاین‌های متاخر ضمن بازپرداخت کل هزینه پرواز به مسافر، موظف به جابه‌جایی او به مقصد مورد نظر به صورت رایگان هستند.