رادیو بین‌المللی چین: ایران با رزمایش اخیر نشان داد که امنیت خلیج فارس برایش مهم است

رادیو بین‌المللی چین به رزمایش اخیر ایران پرداخت.


رادیو بین‌المللی چین به رزمایش اخیر ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از رادیو بین‌المللی چین، نکته مهم در رزمایش نظامی پیامبر اعظم‌ توسط ایران این بود که سپاه، ماکتی از ناو هواپیمابر «کلاس نیمیتز» آمریکا را به آب‌های محل برگزاری این رزمایش منتقل و با شلیک موشک،‌ آن را منهدم کرد و با این کار نشان داد که امنیت
خلیج فارس برایش مهم است.
تهران همواره بر این نکته تأکید کرده است که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه حفظ شود، اما این در حالی است که آمریکا همیشه بر حضور ناوگان خود در خلیج فارس اصرار داشته است؛ به همین دلیل در زمان حاضر، مأموریت گشت‌زنی ناو هواپیمابر «یواس‌اس آیزنهاور» پایان یافت و مأموریتش را به ناو هواپیمابر «کلاس نیمیتز» تحویل داده است.