کارت‌های المثنی سوخت تا قبل سال به دست متقاضیان می رسد

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت :

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت : کارت‌های المثنی سوخت تا قبل سال به دست متقاضیان می رسد

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت:کارت سوخت خودرو‌های دیگر هم ظرف یک ماه آینده و قبل از سال به دست متقاضیان می‌رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،صادقی مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: تاکنون از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت سوخت در خواست شده المثنی، ۵۰۰ هزار کارت تولید شده است که سیستم سوخت آن‌ها ماهانه است.به گفته او، کارت سوخت خودرو‌های دیگر هم ظرف یک ماه آینده و قبل از سال به دست متقاضیان می‌رسد.
مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار ثبت نام برای خودرو‌های شخصی انجام می‌شود.
صادقی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت خدمات انتظامی با وارد کردن مشخصات خودروشان  یا مراجعه به پلیس + ۱۰ و یا تماس با شماره ۰۹۶۲۷ برای برطرف شدن مشکل‌شان اقدام کنند.