افتتاح اولین بیمارستان مجازی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

با حضور معاون وزیر بهداشت انجام شد؛

اولین بیمارستان مجازی آموزشی کشور با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران به بهره برداری رسید

 


 


اولین بیمارستان مجازی آموزشی کشور با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت در دانشگاه
علوم پزشکی ایران به بهره برداری رسید.
به گزارش وزارت بهداشت، مراسم افتتاح اولین بیمارستان مجازی آموزشی کشور با هدف ارتقاي سطح آموزش های علوم پزشکی و با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد.
باقری فرد درباره این بیمارستان گفت: این بیمارستان مجازی با هدف توسعه آموزش های
علوم پزشکی ایجاد شده است تا دانشجویان در محیط شبیه سازی شده، آموزش‏های لازم را فرابگیرند و قبل از ورود به محیط واقعی بیمارستان، مهارت‏های لازم برای خدمت رسانی به بیماران را کسب کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر
حفظ شان و منزلت بیماران اظهار داشت:در نظر داریم به منظور تعمیق آموزش‏های علوم پزشکی، بیمارستان‏های مجازی را در سایر دانشگاه‏های کشور راه اندازی
 کنیم.