ایران سالانه به ۱۰ میلیون متر مکعب واردات چوب نیاز دارد

رئیس سازمان منابع طبیعی با معاون جنگلداری بلاروس دیدار کرد؛

رئیس سازمان منابع طبیعی با معاون جنگلداری بلاروس دیدار کرد؛ ایران سالانه به ۱۰ میلیون متر مکعب واردات چوب نیاز دارد


رئیس سازمان منابع طبیعی ایران گفت: ایران به ۱۶ میلیون متر مکعب چوب نیاز دارد که فقط ۵.۵ تا ۶ میلیون متر مکعب آن در داخل تولید
می شود و باقی باید از طریق واردات تامین شود.
به گزارش مهر، عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اولادزیمیر کوچ معاون وزارت جنگلداری بلاروس در محل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.نوبخت در ابتدای نشست با اشاره به ارسال بذرهای درختان شما به کشورهای اروپایی گفت: طی توافق‌های انجام شده بین ایران و دو کشور دانمارک و آلمان، بذر درختان جنگل‌های شمال به این دو کشور در حال ارسال است.