رئیس صندوق رفاه دانشجویان: ارتقاي خوابگاه‌ها در دستور کار است

رئیس صندوق رفاه دانشجویان: ارتقاي خوابگاه‌ها در دستور کار است


رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه یک طرح جدید برای الگوی پرداخت اجاره‌بهای خوابگاه‌ها درنظر داریم، توضیح داد: بر اساس این روش، دانشجویان باید ۷۰ درصد هزینه خوابگاه را پرداخت کنند و
 ۳۰ درصد باقیمانده نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد. سهم دانشجویان از اجاره‌بها نیز در دو قسمت پرداخت می‌شود؛ به این شکل که ۳۵ درصد از سهمیه ۷۰ درصدی به صورت نقدی و مابقی با اعطای وام به دانشجویان پرداخت می‌شود. البته اجرای این طرح منوط به تایید دولت است.  
دکتر مسعود گنجی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه سطح برخی از خوابگاه‌های دانشجویی بسیار پایین است و باید مرمت شود، گفت: اجاره‌بهایی که بابت خوابگاه از دانشجویان دریافت می‌شود، صرف مرمت خوابگاه‌ها می‌شود. در این میان، برخی از دانشجویان توانایی پرداخت اجاره بهاء را ندارند و می‌بایست به آنها کمک کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارتقاء و بهبود وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی در دستور کار صندوق رفاه دانشجویان قرار گرفته است، درباره میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌ها اظهار کرد: میزان نرخ هر اتاق با توجه به رتبه‌بندی خوابگاه‌ها و تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند، تعیین می‌شود. به طور مثال، هزینه ماهانه یک اتاق چهارنفره ۱۶۰ هزار تومان است.  
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه تمام برنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان در راستای افزایش فراغ بال دانشجویان است، خاطرنشان کرد:هنگامی که دانشجویان در ارتباط با مسائل رفاهی و خدماتی دانشگاه‌ها آسودگی خاطر داشته باشند، با آرامش بیشتری به انجام امور آموزشی و پژوهشی می‌پردازند.