یک برنز و حذف ۸ آزادکار ایران در جام یاریگین روسیه

رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه، با یک مدال برنز مصطفی طغانی و حذف ۸ آزادکار دیگر ایران به پایان رسید.رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روسیه، با یک مدال برنز مصطفی طغانی و حذف ۸ آزادکار دیگر ایران به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روزهای ۶ تا ۸  بهمن ماه در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار شد و از میان ۹ کشتی گیر اعزامی به این رقابت‌ها فقط یک مدال برنز به دست آمد.
در روز پایانی این رقابت‌ها و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مصطفی طغانی
 به مدال برنز رسید.
مهدی ویسی در وزن ۶۱ کیلوگرم ، عباس ابراهیم زاده ۶۵ کیلوگرم، امیررضا اکبرزاده و محمد بخشی در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرحسین حسینی در وزن ۷۴ کیلوگرم، علیرضا رکابی و میثم عبدی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیررضا امیری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ۸ نماینده دیگر ایران در این رقابت‌ها بودند که با شکست مقابل حریفان خود از رسیدن به مدال بازماندند.
هدایت تیم اعزامی ایران در این رقابت‌ها بر عهده فرید دژم‌خوی بود.