داستان ادامه دار سفارت ها...

روزگذشته حمله یک فرد مسلح به سفارت آذربایجان در تهران موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از عوامل این سفارتخانه گردید. موضوعی که به سرعت و با اولویت فوری از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد بررسی قرار گرفته تا اهداف و نیت فرد مهاجم مشخص گردد. هرچند که در تحقیقات اولیه انگیزه فرد مهاجم مسئله شخصی مطرح شده است اما عواقب آن نمی تواند در حد و اندازه مسائل شخصی باقی بماند و قطعاً تبعاتی ملی در بر خواهد داشت.

داستان ادامه دار  سفارت ها...


روزگذشته حمله یک فرد مسلح به سفارت آذربایجان در تهران موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از عوامل این سفارتخانه گردید. موضوعی که به سرعت و با اولویت فوری از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد بررسی قرار گرفته تا اهداف و نیت فرد مهاجم مشخص گردد. هرچند که در تحقیقات اولیه انگیزه فرد مهاجم مسئله شخصی مطرح شده است اما عواقب آن نمی تواند در حد و اندازه مسائل شخصی باقی بماند و قطعاً تبعاتی ملی در بر خواهد  داشت.
شروع این تبعات را می توان با احضار سفیر ایران در باکو، تهدید به بستن سفارت آذربایجان در تهران و افزایش سطح تنش ها میان دو کشور به وضوح مشاهده کرد. این ابهام به وجود می آید که چرا در میان این همه سفارتخانه در تهران، باید قرعه به نام کشوری بیفتد که طی یک سال اخیر سطح بالایی از تنش های سیاسی و امنیتی و نظامی را با ایران  داشته است و با دخالت های اسرائیل آتش این تنش ها مدام شعله ور گردیده است.
اگرچه این مسائل درحد ابهام است و تا بررسی ابعاد مختلف این حادثه نمی توان به قطعیت چیزی را مورد تأیید قرار داد، اما تجربه تلخ ما از حوادثی که طی سال های اخیر برای سفارتخانه ها در تهران رخ داده است باعث بروز این گمانه زنی ها گردیده است.
امیدواریم این حادثه فارغ از دسیسه های سیاسی و امنیتی برای کشورمان ختم به خیر شود و دستگاه دیپلماسی کشورمان به صورت فعال و موثر مانع از سواستفاده جریان های مخالف ایران از این حادثه گردد.